Om Ordrike


— RIK MED HVERDAGSPOESI

Ordrike søker å utvikle og spre ord som oppleves gjenkjennbare i hverdagen til folk flest. Derved kan det skapes situasjoner der en stopper opp, og får noen ord med seg på veien. Ord til refleksjon og oppmuntring. I Ordrike kaller vi det «komma» i hverdagen. Som kjent har et komma betydning for hva meningen i teksten blir og samtidig gir kommaet muligheter for å ta pauser. Å skape «meningspauser» som fylles med hverdagspoesi, musikk og bilder tror vi er viktigere enn noensinne.

Ordrike er stiftet av Randi Wågø Aas og Emilie Aas Torland, mor og datter fra Stavanger. Randi er ergoterapeut, forsker og sosial entreprenør, og er glad i å skrive. Emilie er ergoterapeutstudent, med spesiell interesse for psykisk helse.